Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Anne veya Babasından yetim aylığı alan çocukların 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde almış oldukları aylıklarda kesilme olur mu?

Anne ve babasından yetim aylığı alan ve 5510 sayılı kanuna göre "hak sahibi" olarak adlandırılan çocuklardan  
a-18 yaşını,  
b-Lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,  
c-Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış  
olanların 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde kendilerine ayrıca yetim aylığı bağlanmasına engel olunmayacağı gibi almış oldukları aylıklarında da herhangi bir kesinti yapılmaz,  Ancak belirtilen dönem ve yaş haddinin aşılması halinde sigortalı olarak çalıştıkları için söz konusu gelir ve aylıklar kesilecektir.