Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN
Faydalı Bilgiler
Kıdem tazminatı tavanı nedir. Kıdem tazminat tavanının üstünde tazminat ödemesi yapılabilir mi? Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Ertelenen Prim Borçlarının Ödenmesi Kıdem Tazminatı Tavan Yabancılara yasak olan meslekler hangileridir? Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan işçinin emekli aylığında kesinti yapılır mı? 1 TEMMUZ İTİBARİ İLE NELER DEĞİŞTİ Anne veya Babasından yetim aylığı alan çocukların 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde almış oldukları aylıklarda kesilme olur mu? İşe iade davasında belirlenen ’Boşta geçen süre ücreti’ ne anlama gelmektedir. İsteğe bağlı sigorta nedir? İşçilerle imzalanan belirli, belirsiz veya kısmi süreli iş sözleşmelerine konulan ’Cezai Şart’ hükümlerinin bağlayıcılığı var mıdır? Cezai şart iş kanunlarında düzenlenmiş midir? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Organik bağ kurulmasındaki kriterler nelerdir? İş göremezlik HK. Doğum yapan kadın işçiye Devlet tarafından herhangi bir şekilde para veya parayla ölçülebilen yardım türleri nelerdir? Kadın işçi doğum yapması halinde sağlanan yardımlardan nasıl faydalanacaktır? Telafi çalışması nedir.?, Uygulaması nasıl yapılır? 15 yıl sigortalık ve 3600 gün prim şartı işçinin kıdem tazminatı alması için yeterli midir? Bedelli askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçiye işverenlik kıdem tazminatı ödemek zorunda mıdır? Ayrıca bedelli askerlik hizmeti biten işçi yeniden aynı işyerinde çalışmak istemesi halinde işverenlikçe işe başlatılmak zorunda mıdır? Hizmet Tespiti Davası Nedir? Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir? Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir? Evlat Edinmiş Kadınlar Doğum Borçlanmasından Faydalanabilir Mi? İşçilerden her yılın başında fazla çalışma onayı almak gerekli midir? Vakıf Üniversitesi Öğretim üyesinin işe iade davalarında yetkili mahkeme neresidir? Kısa Çalışma Ödeneği Denetim Süreçleri İkale Sonrası ödenen tazminattan sgk kesintisi yapılır mı? İş Hukukuna göre işçi ve işverenin birbirine karşı borçları nelerdir? İşyerinde Çalışırken Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı Birden fazla işyerinde sigortalı olunabilir mi? İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir? Ücret Kesme Cezası Nedir? Nasıl uygulanmalıdır? Ücret kesme cezasında azami sınır nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Kaç Gün Üzerinden Yararlanabilir? Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Değerlendirilir? Uzaktan çalışma yapılamayacak işler nelerdir? Herhangi bir işçinin iş akdi hangi hallerde sona ererse veya sona erdirilirse kıdem tazminatı alamaz? 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye kanunen verilen günlük emzirme(süt) izni işçiye toplu olarak kullandırılabilir mi? İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin, işverene açmış olduğu işe iade davası sonucunda işe iade kararı çıkması durumunda yapılacak işlemler nelerdir. İşveren işe iade olan işçiyi işe başlatmazsa hangi yükümlülükler altına girecektir. 30.06.2021 tarihinde fesih yasağı sona erecektir. Bu durumda işverenler herhangi bir kısıtlama olmaksızın işçilerin iş akdi feshedebilecek midir? İşçi özlük dosyası tutulması zorunlu mudur? İşçi özlük dosyasında zorunlu olarak bulunması gereken evraklar nelerdir? Özel okul çalışanlarına verilen ’eğitime hazırlık ödeneği’ vergi indirimi sağlar mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izinde geçen süreler yıllık iznin hesabında kıdeme dahil edilir mi? Hizmet Tespiti Davası Nedir? Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir? Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir?