Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Özel okul çalışanlarına verilen ’eğitime hazırlık ödeneği’ vergi indirimi sağlar mı?

Özel okullarda istihdam edilen yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlar, 5580 sayılı kanuna tabi olmanın yanında, işçi-işveren ilişkisi kapsamında 4857 sayılı kanuna tabi olmaktadır. Aynı şekilde sosyal yardım kapsamında yapılan ödemelerde (eğitime hazırlık ödeneği) 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre resmi okullarda görevli öğretmenlerle eş değer tutulmuşlardır.  
Eğitime hazırlık ödeneği öncelikle bir sosyal yardım türüdür. Ödeneğin sosyal yardım olduğu Yargıtay tarafından 2013 yılında belirlenmiştir. Yargıtay 2013/8117 sayılı kararında: “Her yıl bütçe kanunlarıyla ayrıca Bakanlar Kurulu kararına gerek olmaksızın öğretim yılına hazırlık ödenekleri belirlenmiş ve ek cetvelde miktarları yayınlanmıştır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği sosyal hak kapsamında olup, her yıl bütçe kanunlarıyla miktarı belirlenen bir alacak olmakla gerek 625 sayılı yasanın 33 ve gerek 5580 sayılı yasanın 9. maddesi hükümleri gereğince işveren tarafından özel okullarda görev yapan öğretmenlere işverenler tarafından ödenmelidir.’’  
5580 sayılı kanunun 9. maddesinin 3. Fıkrasında ise ‘’ Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.’’ denilmektedir. 
657 sayılı kanunun ek 32'nci maddesinde bu ödemenin damga vergisi hariç, diğer vergi ve kesintilere tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır. 5580 sayılı Kanun 9-3 maddesi gereğince sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin dengi resmi okul öğretmenlerine ödenen tutardan az olamayacağından resmi okullarda görev alan öğretmenlerin eline geçen net tutar kadar ödeme yapılması gerekmektedir. 
Bu haliyle eğitime hazırlık ödeneğinden vergi kesintisi yapılmadığından kısmen sorumuzun cevabı vergi indirimi sağlar olacaktır…