Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için İŞKUR tarafından belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödeneği denir.  
Ödenekten yaralanmak için  
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, 
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, 
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, 
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak şartları aranmaktadır.  
 Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 
                600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. 
 
Ödeneğin kesilmesine yol açan durumlar 


İşsizlik ödeneğinin kesilmesine yol açan durumlar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 52’nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre işsizlik ödeneği almakta iken; 
    -Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden, 
     -Ödenek aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı (emekli) aldığı tespit edilen, 
     -İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen, 
    -Haklı bir neden olmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede vermeyen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilmektedir.