Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İş Hukukuna göre işçi ve işverenin birbirine karşı borçları nelerdir?

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ise iş ilişkisi denir. 
İş Hukukuna göre işçi ve işverenin söz konusu ilişkisinden dolayı birbirlerine karşı olan borç ve yükümlülükleri aşağıda kısaca belirtilmiştir.  
İşçi ve işverenin birbirine karşı yerine getirmek zorunda olduğu ortak borçları ahde vefa borcudur.  
A-İşçinin Borçları 
-İş Görme Borcu 
-İşverenin Talimatına Uyma Borcu 
-Sadakat Borcu 
-Teslim ve Hesap Verme Borcu 
-Rekabet Etmeme Borcu 
B-İşverenin Borçları 
-Ücret Ödeme Borcu 
-İşçiyi Gözetme (Koruma) Borcu 
-Eşit Davranma Borcu 
-Buluş veya Tasarım Yapan İşçiye Bedel Ödeme Borcu 
-İşverenin Diğer Borçları 
 İşverenin diğer borçları da yine kanunlarda belirtilen, işçiye verilmesi gereken izin ve tatiller, sigortasız çalıştırmama, işçiyi gerçek ücreti üzerinden SGK’ya bildirme, işçi işten ayrıldığında eğer hak etmişse tazminatlarını ödeme, çalışma belgesi verme, doğru işten çıkış kodunu SGK’ya bildirme olarak sayılabilir.