Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İşçilerden her yılın başında fazla çalışma onayı almak gerekli midir?

Fazla çalışma konusu iş kanunun 41. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 
“Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.   
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 
63’üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.” Şeklinde fazla çalışmanın esasları belirlenmiştir.  
Yine bu kanun maddesine ilişkin çıkarılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği bulunmaktadır. Gerek kanun maddesinde gerekse yönetmelikte fazla çalışma için işçiden onay alınması gerektiği belirlenmiştir. Ancak bunun ne zaman olacağı ilk planda belirtilmemiştir.  
İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde 25 Ağustos 2017 tarihinde “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” Şeklinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre işçiden fazla çalışma muvafakati iş sözleşmesi yapılması sırasında veya ihtiyaç ortaya çıktığında alınabilecektir. İş Kanunu’na göre fazla çalışma işçinin onayı alınmadan yaptırılamamaktadır. Bu muvafakatin, söz konusu yönetmeliğin eski haline göre çalışandan yazılı olarak her yılbaşında alınması uygulama haline gelmişti, 25 Ağustos 2017 tarihli değişiklik ile, fazla çalışma muvafakati, iş akdinin yapılması esnasında ya da fazla çalışmayı gerektiren ihtiyaç ortaya çıktığında yazılı olarak alınabilecektir. Dolayısıyla, artık fazla çalışma muvafakatini her yılbaşında alma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Ayrıca, yönetmeliğe, işçinin bu muvafakati her zaman otuz gün önceden bildirmek kaydıyla geri alabileceği yönünde hüküm eklenmiştir.