Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İşyerinde Çalışırken Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. 
Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınan ücret giydirilmiş brüt ücret olup bu ücrete işçiye yapılan düzenli prim, ikramiye, yol ve yemek parası gibi ödemeler de dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplanırken her ne kadar işçinin almış olduğu en son giydirilmiş brüt ücret dikkate alınacaksa da kıdem tazminatı için belirlenmiş olan bir tavan ücret bulunmaktadır. İşçinin bu tavan ücretin üzerinde ücret alması halinde ise kıdem tazminatı her yarı yılda açıklanan tavan ücret üzerinden hesaplanacaktır. 
12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15. Maddesiyle İş Kanunu’na eklenen ek 3. Maddesiyle uygulamada var olan 10 yıllık zamanaşımı süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Burada belirtilen süreler hak düşürücü süre olmakla birlikte sürenin başlangıcı fesih tarihini takip eden tarihten itibaren başlamaktadır. 
Ölen İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?  
Bir işçinin iş yerindeki çalışması devam ederken herhangi bir nedenle vefat etmesi halinde iş akdi kendiliğinden sonra ermiş olacaktır. İşçi 1 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde çalışıyorsa şayet işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde işçinin ölüm nedeni önem arz etmez. Öyle ki işçi intihar etmiş dahi olsa kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Hizmet süresinin bitimi işçinin ölüm tarihidir. Buna bağlı olarak yapılacak hesaplama neticesinde çıkan kıdem tazminatının işçinin mirasçılarına yasal miras payı nispetinde ödenmesi gerekmektedir.