Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Hizmet Tespiti Davası Nedir? Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir? Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir?

Hizmet tespit davası sigortalı olarak işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin, sigortası yapılmaksızın bildirimi yapılmaksızın ve kuruma uzun ve kısa vadeli primleri yatırılmaksızın çalıştırılan işçinin, sigortasız çalıştığı bu süreleri, geçmişe dönük olarak hizmetlerine işlettirilmesi, prim kayıplarının ve SGK gün kayıplarının telafi edilmesi için açmış olduğu bir davadır.   
İşçi kural olarak sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından itibaren başlamak üzere 5 yıl içerisinde hizmet tespiti davasını açmak hakkına sahiptir. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. Yine işçinin vefatı itibari ile yasal mirasçıları da, işçinin vefatından itibaren 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açma hakkına sahiptir. 
Hizmet tespit davası bakımından görevli mahkeme İş Mahkemesidir.  İş Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. İşçinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. 
Hizmet tespit davası sonucunda SGK’na bildirilmediği tespit edilen işçilerin tescil işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca resen yapılır. Yapılan resen tescil neticesinde mahkeme kararında belirtilen davacı işçinin aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkate alınır. Ayrıca söz konusu sürelere ilişkin sigorta primine esas kazanç tutarları üzerinden hesaplanacak prim tutarları ile ilgili kanun hükmü uyarınca hesaplanacak gecikme zammı işverenden istenecektir. 
  
Hizmet Tespit Davası Şartları Nelerdir? 
-Davalı işyerinin 5510 kanun hükümlerine uygun şartları sağlayan iş yerlerinden olmalıdır. 
-Davacı işçi tarafından işyerinde sigortasız olarak iş görme edimi yerine getirilmiş olması ve bu durumunda SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekir. 
-Hizmet tespit davasına ilişkin dava konusu uzun vadeli sigortalar olmalıdır.  
-İşçi davayı 5 yıllık süresi içerisinde açmalıdır. 
Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir? 
•    SGK dosyası,  
•    Kurumsal mesleki kuruluş kaydı, 
•    Dernek ya da Esnaf Sicil Kaydı, Oda Kayıtları (Sanayi ve Ticaret Odası ve benzeri) 
•    Vergi Levhası (Vergi Mükellefiyet Kaydı) 
•    Kurumun yer aldığı bina ya da apartmandaki, apartman ya da site yönetimine ait defterler ve bunların içerdiği kayıtları, 
•    Maaş bordroları, 
•    Tanık ve bilirkişi