Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Telafi çalışması nedir.?, Uygulaması nasıl yapılır?

Telafi çalışması nedir.?, Uygulaması nasıl yapılır? Covid-19 nedeniyle yapılan Kısa çalışma veya Ücretsiz izin dönemleri sonrasında norma çalışma sürelerine geçildikten sonra KÇÖ ve ücretsiz izin dönemleri için telafi çalışması yapılabilir mi?, Haftanın 5 günü çalışma yapılan işyerlerinde Cumartesi ve Pazar günleri telefi çalışması yapılabilir mi? 
    Telafi çalışması, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. Maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir” şeklinde ayrıca İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma” olarak tanımlanmıştır. 
Telafi çalışmasının koşulları nelerdir? 
a-Zorunlu nedenlerle işin durması,  
b-Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi, 
c- işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı iş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleriyle öngörülen yasal izinleri dışında” izin verilmesidir. 
Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7. Maddesinde telafi çalışmasını nasıl yaptıracağını belirtmiştir. Buna göre, telafi çalışması yaptıracak işveren, bu çalışmanın İş Kanunu’nun 64. Maddesinde sayılan hallerden hangisine dayandığını açıkça belirtmek ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmekle yükümlüdür. Telafi çalışması iki ay içerisinde yaptırılabilmekte ve yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilmemektedir. Yönetmeliğe göre telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresi olan on bir saati aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla yaptırılamamaktadır. Telafi çalışması yaptırmak isteyen işveren bunu işyerinde çalışılan günlere bölmek zorundadır. Yani işyerinde haftanın 5 günü çalışılıyorsa, cumartesi ve pazar günleri telafi çalışması yaptırılması mümkün değildir. Bu duruma ek olarak, işveren telafi çalışması yaptırılması halinde işbu telafi çalışmasının karşılığında, günlük çalışma süresinin üzerinde çalışan işçiler bu nedenle işverenden fazla mesai ücreti talep edememektedir. 
Covid-19 nedenli KÇÖ ve ücretsiz izin dönemleri için daha sonra telafi çalışması yapılabilir mi?, 
Covid-19 nedeniyle işçilerin işyerinde çalışamaması durumu “zorlayıcı nedenler” kapsamına girmektedir. Ancak İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde yapılan düzenleme, yani telefi çalışmasının koşulları arasında ise zorlayıcı nedenden ziyade “zorunlu neden” den bahsetmiştir. Covid-19 nedeniyle çalışılmayan iş günlerini “zorunlu nedenler” kapsamına alarak işçiye telafi çalışması yaptırmak doğru olmayacaktır. Çünkü bu durumda dahi işçinin ücretinin kısmen de olsa 4447 sayılı kanun kapsamında ödenmesi söz konusudur. Diğer durularda ise işverenlikçe işçilerin ücretinde bir azalma olmaksızın işyerinden ve işçiden kaynaklanan nedenlerle çalışma süresi önemli ölçüde azalmakta veya tümden işyeri faaliyetine ara vermektedir. Bu nedenle nüd yardımlı ücretsiz izin ve kçö nedeniyle işyerinde yapılan çalışma süresi kısıtlaması için daha sonra telafi çalışması yaptırılması mümkün olmayacaktır.