Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan işçinin emekli aylığında kesinti yapılır mı?

Sorunun cevabına geçmeden önce sosyal güvenlik destek priminden bahsedelim. Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan prime SGDP denilmektedir.  Emekli olduktan sonra SGDP ödenmesi durumunda(herkes için mümkün değil) emekli aylığı kesilmeyecektir. Kişinin emeklilikten sonra emekli aylığı yanında SGDP ödeyerek çalışabileceği sosyal güvenlik sistemine katılma durumlarına göre (4/a, 4/b, 4/c) değişiklik göstermektedir. Çünkü bu konuda sosyal güvenlik reformunun yapıldığı 01.10.2008 tarihinden önce sistemde olanlar ile daha sonra ilk defa sisteme girecekler arasında ayrım yapılmıştır. 


Reform öncesinde 4/a sigortalısı olanlar hangi kurumdan emekli olurlarsa olsunlar emekli olduktan sonra 4/a kapsamında emekli aylıkları kesilmeden SGDP kapsamında çalışabileceklerdir. Bu kişiler emekli aylıklarını kesintisiz alabileceklerdir.  Yine reform öncesi sosyal güvenlik girişi bulunup da emekliliğinde 4/b sigortalısı olarak çalışmak isteyenler de emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabileceklerdir. Bu kişilerden SGDP kesintisi yapılmakta iken 6663 sayılı torba yasa ile 29.02.2016 tarihinde kesinti uygulamasına son verilmiştir. Buna göre mevcut durumda 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında aylık alanlardan tekrar vergi mükellefi/esnaf olarak çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarından SGDP primi kesilmeyecek ve kapsam dışında kalmış olmaktadırlar.  
Reform sonrası 4/a sigortalısı olanlar yönünden SGDP ödeyerek çalışma imkanı bulunmamaktadır. Reform sonrası işe girenlerden 4/b sigortalısı olanlardan kanunda SGDP öngörülmüş ve uygulanmaya başlanmış iken daha önce ifade edildiği üzere 6663 sayılı yasa ile 2016 yılında bu uygulamaya son verilmiştir. Emekli olduktan sonra memur olanların yaşlılık aylıkları ise reforma öncesinde olduğu gibi kesilmektedir. SGDP onlar için söz konusu değildir.