Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Yabancılara yasak olan meslekler hangileridir?

1932 yılında yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yabancılara yasak olan meslekleri be¬lirtmiştir. Buna göre aşağıda yer alan meslekleri sadece Türk vatandaşları yapacaktır. Bu nedenle aşağıda sayılan meslekler yabancılara yasaktır. 


1.    Dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) 
2.    Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 
3.    Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) 
4.    Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca) 
5.    Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca) 
6.    Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca) 
7.    Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca) 
8.    Özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.(Türkiye İş Kurumu Kanununun 17 nci maddesi uyarınca) 
9.    Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca) 
10.    Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)