Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Birden fazla işyerinde sigortalı olunabilir mi?

Kural olarak sigortalılıkta "Sosyal Güvenliğin Tekliği” ilkesi" geçerlidir. Bu ilkeye göre bir sigortalı aynı anda farklı statülerde(4/a, 4/b, 4/c) sigortalı olmayı gerektirecek faaliyette bulunuyorsa, sadece bir statüden sigortalı olabilir. Diğer taraftan bir sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştırdığı tüm işverenler sigortalı olarak SGK' ya bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekmektedir. İşçinin aynı anda birden fazla işyerinde çalışması ve çalıştığı tüm bu işyerlerinde sigortasının yapılması için işverenlerinden herhangi bir izin alması gerekmemektedir.  Ancak işverenden habersiz bir şekilde başka bir işyerinde çalışılması halinde işverenin haklı fesih hakkı doğmaktadır. Hizmet akdine tabi çalışan kişi başka bir işverenin yanında sigortalı çalışıyor ve SGK' ya sigortalı olarak bildiriyor diye aynı sigortalıyı çalıştıran ikinci işveren çalıştırdığı kişiyi SGK' ya bildirmemesi gibi bir seçeneği olmayacaktır. Aksi durumda sigortasız işçi istihdamı sonuçları doğacaktır.   Her iki işverende sigortalıyı çalıştırdıkları kadar SGK' ya ayrı ayrı bildirim yapmak zorundadır. (4/A) sigortalılarının birden fazla işveren yanında çalışması halinde, çalıştıkları tüm işverenler tarafından sigorta yaptırılmaları gerekirken, Bağ-Kur(4/B) ' lular için bu uygulama geçerli değildir. Yani Bağ-Kur (4/B)'  lu eğer Bağ-Kur (4/B)  sigortalısı olmasını gerektirecek faaliyeti birden fazlaysa, örneğin üç tane şirkette şirket ortaklığı varsa her birinden dolayı ayrı ayrı sigortalı olması gerekmez. Sadece bir şirket ortaklığından dolayı sigortalı olması gerekli ve yeterlidir. 
Birden Çok İşyerinde Çalışanların Bildirimleri Nasıl Yapılır? 
Sigortalı birden fazla işveren yanında çalışıyorsa her işveren tüm sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı sigortalıyı SGK' ya bildirir. Sigortalının iki ayrı işveren yanında çalışması halinde, her iki işverende diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksızın normal sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü ve sigorta primine esas kazançlarını SGK' ya bildirir. 
 Sigortalıların aynı ayda iki ayrı işveren tarafından bildirimde bulunulması, hem ay içindeki günlerin 30' a tamamlanması hem de yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantajlar sağlayacaktır. Çünkü hem prim günü hem de prime esas kazanç, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen faktörlerdendir. Ancak ödenen primler toplamı tavanı aşan düzeye gelmesi halinde aşan tutarların sigortalının başvurması ile SGK’dan iade alınması mümkündür. İade başvurusu yapılmadığı durumlarda ödenen fazla primler SGK hazinesinde kalmaya devam edecektir. Buradaki ayrıntılı husus iade edilecek olan kısım “sigortalı hissesi”dir. İşveren hissesinin iadesi yapılmayacaktır.