Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Uzaktan çalışma yapılamayacak işler nelerdir?

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs özellikle sağlık ve ekonomik açıdan etkisini göstermiş, aynı zamanda çalışma hayatında da yeni alışkanlıklar getirmiştir. Bu yeni alışkanlıkların biri de “uzaktan çalışma” kavramının iş dünyasına girmiş olmasıdır.  
10 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete ’de “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi uzaktan çalışmaya ilişkin hükümler içermektedir. Ancak söz konusu yönetmelikle uzaktan çalışmanın esaslar detaylıca belirlenmiştir.   
Yönetmeliğin 4. Maddesinde uzaktan çalışma ve uzaktan çalışan kavramlarından bahsedilmiştir.  
“Uzaktan çalışma: İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. 
“Uzaktan çalışan” kavramı ise 4. Maddede “İş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçi” şeklinde tanımlanmıştır.  
 Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma iki şekilde yapılabilmektedir. 
İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. Dolayısıyla mevcut sözleşmelerin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilmesi için işveren ile çalışanın anlaşması gerekecek. İşveren veya çalışan tek başına böyle bir karar alamayacaktır. 
Ancak, uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır. 


Hangi İşlerde Uzaktan Çalışma Yapılamayacaktır.? 


- Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, 
-Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, 
- Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma 
Işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacaktır. 
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecektir.