Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN
rasyonel danışmanlıkİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT UYGUNLUK DENETİMİ

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında işyerinde düzenlenen kayıt ve belgelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının denetlenmesi, olası bir İş Müfettişi, SGK Müfettişi ve SGK Denetmeni teftişleri için ön çalışmanın yapılması, rapor yazılması, tespit edilen noksanlıkların alanında uzman ekip ve kamu tecrübesi olan müfettiş gözüyle giderilmesi, 
•    5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,
•    4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,
•    İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,
•     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş)  yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,
•    İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.